Faktúry

Zverejnené Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
23.01.2020 22.01.2020 2020011 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
22.01.2020 21.01.2020 5546825187 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.36 €
22.01.2020 20.01.2020 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
22.01.2020 20.01.2020 301902555 Dodávka tepla 12/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 997.25 €
21.01.2020 10.01.2020 2912012510 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 483.69 €
21.01.2020 10.01.2020 111072001 Predavok za teplo, 1/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2389.52 €
20.01.2020 09.01.2020 2019160 Stravovanie, -SF fond na potraviny 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 206.72 €
20.01.2020 09.01.2020 2019161 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 6.08 €
20.01.2020 09.01.2020 2019162 Stravovanie 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 501.6 €
20.01.2020 20.01.2020 1/2019 Prenájom priestorov 2.polrok 2020 Materská škola Čs.brigády 2, Liptovskýá Mikuláš 36 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052304 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052303 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052306 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052305 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
20.01.2020 13.01.2020 1330299011 Sl.telef.O2, 12/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 122.1 €
20.01.2020 09.01.2020 8249477720 Telefon 12/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
20.01.2020 10.01.2020 2020000030 Inetrnet 1/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
20.01.2020 10.01.2020 1499-2003 Ochrana objektov Ministerstvo vnútra SR,Kuzmányho 26, Žilina 160.2 €
30.12.2019 30.12.2019 3291392156 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 605.14 €
27.12.2019 27.12.2019 190101091 Tonery to tlačiane VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 117.6 €
20.12.2019 20.12.2019 20190579 Vianočné posedenie - SF KLAR,s.r.o., 1.mája, 1741/117, Lipt. Mikuláš 190 €
19.12.2019 19.12.2019 5542134263 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.29 €
19.12.2019 19.12.2019 9201905090 Činnosť BOZP a TPO za 4. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
19.12.2019 19.12.2019 2019081 PC servis ITcom, s.r.o., Vrbická 1948, Lipt. Mikuláš 60 €
19.12.2019 19.12.2019 3291392122 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 1149 €
18.12.2019 18.12.2019 190101074 Pracovný stolový kalendár 49 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 50.28 €
17.12.2019 17.12.2019 219201 PC servis Profi služby, s.r.o., Za ohradami, 423/7 96 €
17.12.2019 17.12.2019 1051939923 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 91.97 €
17.12.2019 17.12.2019 2019420 Refundácia za mzdové a účtovnícke práce za 2.pork 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2996.95 €
16.12.2019 16.12.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 12/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €