Zadávanie zákazky

Zverejnené Predmet zákazky Celková cena
29.11.2016 Zabezpečovacie zariadenie -- empty --
05.09.2016 Prieskum trhu servis a udržba BS -- empty --
12.12.2014 Dodávka kancelárske a čistiace potreby -- empty --
12.12.2014 Dodávka nábytku a zariadenie -- empty --
01.12.2014 Dodávka nábytku a zariadenie -- empty --
01.12.2014 Dodávka kancelárske a čistiace potreby -- empty --
01.12.2014 Dodáv.hudob. nástrojov -- empty --
02.10.2014 Podalohovina pre tanečnú činnosť TO ZUŠ -- empty --
01.08.2014 Výzva na zákazku - maľovanie baletných sál ZUŠ -- empty --
30.12.2013 Tympány Majestic -- empty --