Zmluvy

Zverejnené Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Celková cena
09.01.2020 2700013727 Preddavky vodné, stočné pre rok 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
08.01.2020 1022656301 Dodatok z umluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 19.99 €
23.12.2019 č.13 Dodatok č.13 k Zmluve o dodávke tepla č. 11107/LMT/2009 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 16404.8 €
16.12.2019 1121301 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie 2, a.s., Pod Klaváriou 18, 95501 Topoľčany 12826 €
17.10.2019 112/2019/RD Dohoda o prenájme priestorov DK Dom kultúry , Hollého 4, Lipt. Mikuláš 253.2 €
13.09.2019 1/2019 Prenájom telocvične Materská škola Čs.brigády2, Lipt.Mikuláš 74.25 €
10.09.2019 2/2019 Prenájom priestorov pre VO Materská škola Ondrašovská 55, Lipt.Mikuláš 56.1 €
10.09.2019 1/2019 Prenájom priestorov pre TO Materská škola Ondrašovská 55, Lipt.Mikuláš 73.7 €
03.07.2019 1381/2018/SKOL-01 Nariadenie GDPR, zákon č.18/2018 o ochrane os.údajov Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 0 €
01.07.2019 02/2019 Správa registratúry, vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 468 €
02.01.2019 1/2019 Preddavok vodné-stočné na rok 2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
12.12.2018 Dodatok č.12 Zlmuve o dodávke a odbere tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 15890.1 €
01.10.2018 1/2018 Činnosť BOZP, TPO, Rámcová zmluva -Gajos Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 432 €
14.09.2018 1/2018 Prenájom telovcične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 159.75 €
11.09.2018 02/2018 Správa registratúry, Vyraďovacie konanie Archív Tatry, , s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš 468 €
20.06.2018 Zmluva o dielo č. 4 Vytvorenie dokumnetácie o Ochrane osobných údajov GDPR Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 900 €
25.05.2018 20182505 Ochrana a zabezpečenie zmluvných strán pri spracovávaní os.údajov IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, veľké Uherce 0 €
30.01.2018 1/2018 Rámcová kúpna zmluva , ŠEVT ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 0 €
23.01.2018 20182301 Darovacia zmluva na zakúpenie kostýmov pre TO Iceserve24, s.r.o. Školská 10, Lipt. Mikuláš 700 €
03.01.2018 2018003811,1011804124 Dodávka elektrickej energie Magna energiaNitrianska 7555/18, Piešťany 2954.83 €
20.12.2017 11 Dodatok k zmluve o dodávke tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 15267.6 €
20.12.2017 6863/2017 Dodávka elektrickej energie Magna Eneggia, a.s., Nitrianksa 755/18, Piešťany 0 €
13.10.2017 1/2017 Prenájom telocvične MŠ Čs. brigády 2, 78.75 €
08.09.2017 Zml.č.1/2017 Prenájom nebytových priestorov MŠ Ondrašovská 55, Liptoovský Mikuláš 78.1 €
29.03.2017 D č.28/2017/SC Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov DK Dom Kultúry Liptovský Mikuláš, , Hollého 4 202.75 €
16.03.2017 č.241/207/škol Poskytovanie služieb v oblasti personalistiky mesto Liptovský Mikuláš 4734 €
24.01.2017 Fi17011 Zmluva o dielo na dodávku a motáž žalúzií Ing. Miroslav Cupra, Hurbanova 1496/24, Lipt. Mikuláš 384.78 €
04.01.2017 č. 12-2016/2017 Prenájom nebytových priestorov ZŠ Demänovská ulica č. 408/A, Lipt. Mikuláš 138 €
19.12.2016 8802972016 Zmluva o údržbe a servise EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 421 €
15.09.2016 č.1/2016 Prenájom nebytových priestorov MŠ Čs. brigády 2, 78.75 €