Kontakt na nás

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 
riaditeľstvo: M. M. Hodžu 5 P.O.Box 70 
031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 37810545, DIČ: 2021649806
č.tel.-fax.: +0421 44 56 215 80 
e-mail: zuslm@zuslm.sk 
www.zuslm.sk

Hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor:
ul. M.M. Hodžu 5 č.tel. 044 56 215 80

Výtvarný odbor
ul. Pišútova 3 č.tel. +421 948 044 386

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kde nás nájdete